فیلتر بلاگ بوسیله tag: Router

 متصل کردن روتربرد میکروتیک (Mikrotik) به اینترنت
10 Jul / 2017

متصل کردن روتربرد میکروتیک (Mikrotik) به اینترنت

منتشر شده در: آخرین اخبار بازدید: 1679

شرکت ها جهت اتصال به اینترنت از مودم استفاده می کنند، ولی مودم‌ها به علت نوع کاربردی که دارند امکان مدیریت کاربران را فراهم نمی‌کنند. بنابراین برای کنترل دسترسی کاربران به اینترنت، در مسیر بین اینترنت و کاربر روتر قرار می‌دهند تا از طریق آن کاربران را مدیریت کنند. در این مقاله سعی شده که نحوه اتصال روتربردهای میکروتیک (Mikrotik) به اینترنت و در نهایت اتصال کاربران شبکه داخلی به اینترنت را آموزش دهیم.

© 2018 Netshop2 . All Rights Reserved

30graph